ผอ.ดวงใจ ระถะยาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 
เว็บไซต์โรงเรียน
เริ่ม 1 พฤษภาคม 2550

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
 
 
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

ยินดีต้อนรับ

 

 

 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขณะนี้โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรีได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง สำหรับบริการนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความประสงค์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ฟรี ระหว่างเวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียน ใต้อาคาร 10 ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ศิลปะการป้องกันตัว กีฬามวยไทย
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ได้เปิดสอนกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีเชิงยุทธศาสตร์การต่อสู้ที่ทั่วโลกยอมรับ และยังได้ส่งนักมวยไทยเข้าทำการแข่งขันในรายการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพ่อให้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี พร้อมกันนี้ ยังช่วยเป็นรั้วป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด **ผู้ใดสนใจสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป**

 

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

 

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

 
กิจกรรมของชาว ท.๑
 
 กิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๕
 กิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษา ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรมไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๕
 กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ๕ มิ.ย. ๕๕ เลือกตั้งและนับคะแนนวันที่ ๗ มิ.ย. ๕๕
 ประชุมผู้ปกครอง 8-11 พ.ค. 55
 ประเพณีสงกรานต์ 13 เม.ย. 55
 กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 ประชาคมอาเซียน 21 มี.ค. 55
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 5 มี.ค. 55
 กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 วันที่ 20-23 ก.พ. 55
 เลี้ยงขอบคุณผู้บริหารและนักกีฬาที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน10 ก.พ. 55 และเลี้ยงขอบคุณสภานักเรียนที่ช่วยกันทำงานและพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ 16 ก.พ. 55
 อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ จ.ชลบุรี 19-20 ม.ค. 55
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์14 มี.ค. 55
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ อ่าวยางรีสอร์ต จ.จันทบุรี 19-23 ธ.ค. 54
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา ปี 54
 กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ปี 54
 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ม.3 วันที่19-20 พ.ย. 54
 กิจกรรมกีฬาสี 11 พ.ย. 54
 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึีกษา วันที่ 27-28 ต.ค. 54 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
 ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล โอเอซีสและศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน วันที่ 7 ต.ค. 54
 โครงการแข่งขันและเข้าค่ายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 วันที่ 1-3 ก.ย. 54
 โครงการวันแม่ นิทรรศการวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 11 ส ค 54
 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา 14 ก.ค. 54
 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการที่จังหวัดนครนายก 11-13 ก.ค. 54
 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 30 มิถุนายน 2554
 กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสส วันที่ 28 มิถุนายน. 2554
 กิจกรรมวันสุนทรภู่และโครงการต่อต้านยาเสพติดวันที่ 24 มิถุนายน 2554
 กิจกรรมวันไหว้ครู 16 มิถุนายน 2554
 รับการประเมินจากสมศ. 6-8 มิถุนายน 2554
 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 11-12 พ.ค. 54
 ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2554 ระดับชั้น อนุบาล วันที่ 12 พ.ค. 54
 ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2554 ระดับชั้น ป.2, ป.3, ป.4 วันที่ 11 พ.ค. 54
 ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2554 ระดับชั้น ป.5, ป.6 วันที่ 10 พ.ค. 54
 ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2554 ระดับชั้น ม.2, ม.3 วันที่ 9 พ.ค. 54
 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 54
 กิจกรรมวันวิชาการ 22-24 มีนาคม 54
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 14 มีนาคม 2554
 การแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2554
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกกระทิง วันที่ 16-18 มกราคม 2554
 กิจกรรมวันเด็ก ว้นเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554
 
มีต่อ >>
 
 ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 

 

 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผลการประกวด ชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก วันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อบจ.ตราด ผลการแข่งขัน ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศการแข่งขันร้อยมาลัยสองชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข้งขันละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ม้าเร็วระดับประถมศึกษา รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีด้วยครับ

 การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ 9 ก.พ. 55 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๗ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ผลการแข่งขันการสะกดคำ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

 ผลการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “สืบสานพระราชปณิธาน  อ่านสารานุกรมไทย”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

 ผลการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๑๗  ระดับภาค ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 ผลการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๑๗  ระดับจังหวัด ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ อ.เมือง จ.จันทบุรี

 การแข่งขันกีฬาระดับประเทศของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 4-13 ม.ค. 55 กีฬาหมากรุก-หมากฮอส ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง แบดมินตัน ได้ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 21-30 พ.ย. 54 กีฬาหมากรุก-หมากฮอส ได้ 8 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

 การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2554 ประเภทหมากรุก

 

 รางวัลสารานุกรมระดับภาค มัธยมได้รับรางวัลชนะเลิศ ประถมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก จ.นครนายก "นครนายกเกมส์" 18-29 พ.ย. 53 ประเภทกีฬากรีฑา

 

 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก จ.นครนายก "นครนายกเกมส์" 18-29 พ.ย. 53 ประเภทกีฬาแบดมินตัน ได้รับรางวับ 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง

 

 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก จ.นครนายก "นครนายกเกมส์" 18-29 พ.ย. 53 ประเภทกีฬาหมากรุกไทย - หมากฮอส ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

 
 
 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา - อุทยานการศึกษาเรือนดนตรีไทย
 
 
     โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขึ้นมา และได้ใช้เป็นอุทยานการศึกษาเรือนดนตรีไทย สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทย
 
 
 
 ผู้มาเยือนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
 
คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๕
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 30 ม.ค. 55
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 7 ก.ค. 54
คณะดูงานจากเทศบาลเมืองสุไหงโกลก
วันที่ 2 มีนาคม 2554
คณะดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรนักวิชาการศึกษารุ่นที่ 37
วันที่ 11 มีนาคม 2554
 
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
 
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านชัยภูมิ จังหวัดกำแพงเพชร
 
มีต่อ >>
 
 เผยแพร่ผลงาน
 
การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จัดทำโดย รองฯ ปฏิวัติ ขุนสุนทร
รายงานการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพต่อเติมเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนของเด็กปฐมวัย จัดทำโดย นางสาวพรสวรรค์ ศรีเรือง
การประเมินโครงการรณรงค์การออมกับสหกรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จัดทำโดย นายวิบูลย์ ตงสกุลวัฒนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชุดการสอนลายไทยพื้นฐานจากวัดในท้องถิ่น (กิจกรรมการเพนท์เสื่อ) จัดทำโดย นางสว่างจิตร์ พลสวัสดิ์